EVENTI: APERTURA MOSTRA – 100°anniversario dell’Indipendenza della Polonia

Gentili Signore e Signori,

nell’ambito del Centenario dell’Indipendenza della Polonia riacquistata l’11.11.1918,

Ognisko Polskie w Turynie – Comunità Polacca di Torino

INVITA

Alla cerimonia dell’inaugurazione della mostra:

DA PRIGIONIERI A UOMINI LIBERI. L’ARMATA POLACCA IN ITALIA 1918 -1919

che si terrà presso la storica sede dell’Università di Torino, via Po 17, lunedì 24 settembre, alle ore 17.00.

Il programma dettagliato della cerimonia è riportato negli allegati.

Sottolineo l’importanza di questo evento, quindi Vi invito a partecipare in gran numero.

Ognisko Polskie w Turynie – Comunità Polacca di Torino

Elżbieta Grzyb–Faragli, Presidente

****************************

Szanowni Państwo,

w ramach obchodów Stulecia Niepodłegłości Polski odzyskanej 11.11.1918,

Ognisko Polskie w Turynie – Comunità Polacca di Torino

ZAPRASZA

na uroczyste otwarcie wystawy:

Z NIEWOLI DO NIEPODLEGȽOŚCI – ARMIA POLSKA WE WȽOSZECH 1918-1919

ktòre odbędzie się w historycznej siedzibie Uniwersytetu w Turynie, przy Via Po 17, w poniedziałek 24 września, o godz. 17.00.

Szczegòły dotyczące programu uroczystości podajemy w załącznikach.

Podkreślam dużą wagę tego wydarzenia więc, zapraszam Państwa do licznego udziału.

Ognisko Polskie w Turynie- Comunità Polacca di Torino

Elżbieta Grzyb–Faragli, Prezes