In ricordo di Hania Jurasz Schiavello e Mietek Rasiej

Ci uniamo al Presidente dell’Associazione Generale per ricordare l’amica Hania e l’ex combattente Mietek Rasiej, che tanta ha dato a tutta la Comunità Polacca in Italia.

Maurizio Nowak

 

 

Drodzy Przyjaciele ,

Trzy lata temu, 18 października 2010 roku,  odeszła od nas Hania Jurasz Schiavello, nasza droga koleżanka , redaktor  Biuletynu “Polonia  Włoska”. Myślimy o niej zawsze bardzo serdecznie, a dziś ze szczególnym  wruszeniem . Pamiętamy jej miły , nieśmialy uśmiech,  życzliwy  stosunek do wszystkich, gotowość do dobrego słowa dla wszystkich, pamiętamy jej kompetencje zawodowe jako redektora i montażysty filmowego.

Przesyłamy nasze  serdeczne myśli dla  męża Piero Schiavello oraz dzieci Franceski i Alessandro

Gorące uściski od całego Zarządu

Joanna Heyman Salvadé

Cari Amici, 
Tre  anni fa , il 18 ottobre 2010,  ci lasciava  Hanna Jurasz Schiavello, la nostra Amica, 
redattore capo del Bollettino “Polonia Włoska”.  Oggi la ricordiamo  con particolare commozione , ricordando il suo timido bel sorriso, il suo cordiale atteggiamento verso tutti noi , la sua  disponibilità  e grandi competenze professionali.

Il nostro affettuoso pensiero oggi va al marito Piero Schiavello e ai figli Francesca ed Alessandro .

Un abbraccio  da parte di tutto il direttivo

Joanna Heyman Salvadé

 

 

Drodzy Przyjaciele,
6 lat temu , 16 października 2007 roku odszedł od nas Mietek Rasiej, nieodżałowany Prezes Związku Polaków we Włoszech,Prezes Ogniska Polskiego w Turynie, bohater spod Monte Cassino. Pamiętamy Mietka zawsze uśmiechniętego , pogodnego, wprowadzającego miłą atmosferę  wokół  siebie. Z jego  inicjatywy, podjętej wspólnie z JE Ambasadorem RP Wojciechem Ponikiewskim realizuje się Centrum Informacyjne na Monte Cassino, które zostanie wkrótce otwarte. Mietek byłby szczęśliwy, i takim go pragniemy pamiętać.


Cari Amici,
6 anni fa , il 16 ottobre 2007 ci lasciava Mietek Rasiej, il nostro caro Presidente dell’Associazione dei Polacchi in Italia, Presidente della Comunità Polacca di Torino, eroe di Monte Cassino. Tutti ricordiamo Mietek sempre sorridente e la sua capacità  di creare una bella atmosfera intorno a Lui.
La sua iniziativa, intrapresa insieme a SE Ambasciatore di Polonia Wojciech Ponikiewski,  per la  costruzione del Centro di Informazioni a Monte Cassino si sta realizzando e fra poco avrà luogo l’inaugurazione del Centro . Mietek ne sarebbe felice, e così lo vogliamo ricordare.

 

Un abraccio a tutti Joanna Heyman Salvadé